En specialist med annorlunda visioner om framtidens vagnar och truckar.

Vissa gör truckar, andra säljer vagnar, endast specialisten Helge Nyberg ser till helheten - människa, vagn och truck. Tillsammans utgör vårt koncept med Ergobjörn truck och vagn en unik lösning på marknaden.

Vi ger livstidsgaranti på våra standardvagnar, eftersom vi vet vilken kvalitet de har.
Detaljer som förbättrar ergonomin resulterar i en behagligare och mer attraktiv arbetsplats.

Självklart kan vi hantverket. Det kan du vara säker på. Men ännu viktigare: företagets grundare Helge Nyberg startade tillverkningen av vagnar utifrån det behov han själv hade på Volvos reservdelslager. På så vis har vi en gemensam historia med våra kunder. Vi är inte bara specialister på våra produkter. Vi är även specialister på din verklighet. 

Den verkligheten består av mer än vad våra lösningar uträttar för stunden. Därför är ergonomi och miljö alltid närvarande i vårt arbete. Detaljer som förbättrar ergonomin resulterar i en behagligare och mer attraktiv arbetsplats ur ett mänskligt perspektiv. Samtidigt skapas en ekonomisk effekt genom minskade kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering. Med miljön i åtanke är vi naturligtvis både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. Att vi lever i området där vår produktion är placerad, ser vi som en lika stark garanti för vårt ansvar för närmiljön. 

Stark är också garantin på Helge Nybergs produkter. Vi ger livstidsgaranti på våra standardvagnar, eftersom vi vet vilken kvalitet de har. Än idag stöter vi på Helgevagnar som lämnade våra lokaler för över 50 år sedan, och som fortfarande rullar ute hos kunder.

Våra visioner om framtiden fokuserar inte på vagnar och truckar. Våra visioner handlar om hur vi bäst förenklar och kostnadseffektiviserar lager och logistik för lätt materialhantering. Så länge vi gör det med vagnar och truckar är det den tekniken vi utvecklar optimalt. Men vem vet, i framtiden står det kanske Ergobjörn på helt andra lösningar. Det enda vi med säkerhet vet, är att framtiden är den enda tid vi kan påverka - och det tänker vi göra.