Återförsäljare truckar

Våra återförsäljare hjälper dig att analysera dina transportbehov, kundanpassa lösningar och bistår med den service du i övrigt behöver. För att komma i kontakt med en återförsäljare nära dig, välj produktområde nedan.

Global partner

Toyota Material Handling är global återförsäljare för Ergobjörn under varumärket BT Movit.
www.toyota-industries.eu