Valeo 

Valeo är en världsledande leverantör inom bilindustrin med över 150 produktionsenheter i mer än 25 länder och med fler än 75 000 anställda. I sin position måste företaget ständigt sträva efter att ligga i framkant med effektiva logistiklösningar.

Installation av truckar genererar vinst

Lösningen från Helge Nyberg implementerades globalt hos samtliga produktionsenheter inom Valeo.
De smidiga, lättmanövrerade eltruckarna medförde även en förbättring gällande säkerhet ute i produktionslokalen i och med att det inte längre krävdes gaffeltruckar för interntransporter.

Omfattande förbättringar
Under början av 2000-talet genomfördes ett omfattande förbättringsprojekt. Kritiska punkter som identifierades var bl a:
En för hög totalkostnad för lager.
En för stor yta på lagret för inkommande gods.
Stor yta i produktionslokalen användes för tung trafik med gaffeltruckar, vilket också är mindre bra ur säkerhetssynpunkt.

Allt gods som hanterades på pall tog stor plats, både på lager och i produktionslokaler. Godstransporter skedde i onödan. En hel pall kördes ut, ett par detaljer användes och efter det kördes pallen tillbaka till lagret igen. Bemannade gaffeltruckar för godstransporter mellan lager och produktion innebar ineffektivitet på personalsidan.
    Onödig tid lades på batteribyten. Eftersom man arbetade treskift skedde dessa flera gånger om dagen och tog ca 20 minuter varje gång.

Just-In-Time istället för lager
Trucklösningen från Helge Nyberg blev en viktig del i arbetet för en mer effektiv internlogistik.
    Med hjälp av förändringar i godshantering, kunde man övergå till en Just-In-Time-lösning för inkommande gods. Istället för att hantera gods på pall, placerades allt inkommande gods i små plastlådor som lastades på trallor. På så sätt kunde påfyllnadslagret reduceras och gods lagrades istället i små volymer direkt i produktion.
    Trallorna transporterades sedan i tåg in till produktion där de lastades av vid bestämda zoner. Detta medförde att operatörer fick tillgång till rätt material i rätt mängder på ett smidigt sätt. Påfyllnad krävdes inte heller flera gånger om dagen, utan mer gods kunde köras ut  i mindre mängder på en och samma gång. Detta minskade trucktrafiken och optimerade utnyttjandet av yta och ökade samtidigt effektiviteten på personalsidan.

Batteribyte från 20 minuter till 20 sekunder
Ett unikt batteribytessystem utvecklades av Helge Nyberg AB vilket minskade tidsåtgången för byte från 20 minuter till under 20 sekunder!
    Varje laddstation tilldelades ett id-nummer och motsvarande nummer fanns på trucken. Detta gjorde det lätt för operatörer att fort hitta till rätt laddstation. Batteri som skulle laddas drogs ut på ett hjulförsett batteribord. På det bordet fanns ett färdigladdat batteri som sedan sköts in i trucken och det gamla batteriet forslades till laddning. En enkel och ergonomisk lösning som var helt unik på marknaden.

Global installation
De smidiga, lättmanövrerade eltruckarna medförde även en förbättring gällande säkerhet ute i produktionslokalen i och med att det inte längre krävdes gaffeltruckar för interntransporter.
    Lösningen från Helge Nyberg implementerades globalt hos samtliga produktionsenheter inom Valeo.