Intersport AB

På Intersports centrallager i Jönköping har man hittat perfekt balans i godshanteringen och ökat omsättningshastigheten markant. Truck- och vagnslösningar från Helge Nyberg är ett viktigt inslag i arbetet.

Ökade orderplockshastigheten med 100%

Intersports lager har genomgått en stor förändring de senaste åren och effektiviteten har ökat markant, mycket tack vare truck- och vagnslösningar från Helge Nyberg AB.

På Intersport är man nöjda med lösningarna från Helge Nyberg.
Truckarna kan användas antingen med vagnar för pallhantering eller orderplock. Våningarna är förbundna med ett löpande band-system för godsförflyttning.

Intersport är en större, välkänd kedja för sportartiklar. I Sverige finns 135 butiker och ytterligare tre stycken finns på Island. Centrallagret som distribuerar allt gods är placerat i Jönköping, Sverige.

Effektivisering
Under mitten av 2000–talet blev Intersport klara med sitt nybyggda centrallager i Jönköping. Ytan byggdes ut med 10 000 m2 och all datasupport, samt utrustning för materialhantering uppdaterades. Till sin hjälp hade de konsulter från Prolog Logistik i Borås. De utförde grundliga undersökningar av lagrets struktur och flödeshantering. Målet var att optimera lagring och hantering av gods med hänsyn till volym och plockfrekvens.

Papperslöst system
Lagret är idag indelat i olika plan. På första plan sker ankomst och kontroll av inkommande gods. Med hjälp av truckar och löpande band sorteras och förflyttas gods ut till lagrets olika sektioner. Lågfrekvent gods placeras i pallstallage och högrekvent gods placeras på golvet. Kartongplocket är placerat på entresolplan och utgör nästan hälften av allt gods som hanteras.
    Samtliga truckar är utrustade med terminaler för en papperslös hantering.  På det 5 000 m2 stora entresolplanet hanteras all plockning med hjälp av sex Ergobjörntruckar. Gångarna är breda nog så att två truckar kan mötas i bredd för att undvika köbildning.
    ”Ergobjörntrucken är bättre än vad vi hoppats på. På entresolplanet plockas 60 orderrader per timme jämfört med nedre planets 30 orderrader på samma tid”, säger Jörgen Tegebäck, lagerchef hos Intersport i Jönköping.

Ergobjörntruckarna används tillsammans med vagnar som är specialanpassade för pallhantering eller kartongplock. Varje kartongplocksvagn har plats för upp till sex stycken kundordrar.
    När gods via löpande band ankommer till entresolplanet, förflyttas det för sortering i så kallade flow-trough hyllor med hjälp av Ergobjörntruckar och pallhanteringsvagnar.
 
Volymen på utgående gods har ökat markant, och med det även lagrets omsättningshastiget. Alla är nöjda med resultatet och lagerlogistiken fortsätter att utvecklas.