Thorn Lighting AB

Tillsammans med Helge Nyberg stakade Thorn Lighting ut en bättre väg för material som flyttas från lager till produktion. Resultatet blev bättre ordning, minimalt med lastpallar i produktionen och On-Time-Delivery.

Autotruckar ersätter tre bemannade gaffeltruckar

Det kunde vara 100–tals personer ute på råmateriallagret och plocka under en dag. Ofta hämtades en hel pall trots att det endast behövdes ett mindre antal komponenter. Ordningen blev därefter.

"Med en sådan effektivisering är Autotrucken en investering som betalar sig snabbt", säger Markus Breuer till vänster i bild som är Senior Consultant på Kiendl LeanConsult. Till höger syns Ola Johansson, Supply Manager på Thorn Lighting Nordic AB.
På Thorn Lighting är man mycket nöjd med lösningarna och produkterna från Helge Nyberg AB.
Enkelt justerbar slinga av reflextejp på golvet styr Ergobjörn Autotruck 101s färd och stopp för av-och pålastning. Lösningen hos Thorn Lighting Nordic AB hanterar 500 kg last.

Thorn Lighting Nordic AB ingår i Zumtobel group och är ett globalt varumärke för professionell inomhus- och utomhusbelysning. Thorn levererar belysning på över 100 marknader världen över.

Uppdrag
I omställningen till Lean-tillverkning för koncernen Zumtobel med mycket stora besparingar på tre år, krävdes effektivisering av logistik och lagerhantering hos Thorn Lighting Nordic AB för att frigöra yta, optimera resurser och öka produktiviteten.
    ”När vi startade fanns det ingen riktig struktur på hur materialet forslades från lagret av råmaterial till produktionen. Autotruck 101 till våra palldragare var en viktig del av lösningen”, säger Ola Johansson Supply Manager på Thorn.

Konkreta resultat med autotrucken
En stor del av Lean-principerna handlar om att frigöra resurser och använda dem där de gör mest nytta. I det arbetet har Ergobjörn Autotruck visat konkreta resultat. Där det tidigare krävdes tre bemannade gaffel-
truckar gör nu tre Autotruckar samma jobb.
    ”Truckpersonalen som ersattes av Autotruckar har nu andra arbetsuppgifter, vilket också effektiviserat lager och materialhantering”, säger processägare Patrik Nilsson.

Problemlösning med On-Time-Delivery
Thorns problem var ineffektiv logistik för intern materialhantering mellan lager och produktion. 
Problemen löstes genom strukturering av sortiment, materialförsörjning och produktionslinjer.      
    Materialförsörjningen delades upp. Nu försörjs produktgrupperna med störst volymer genom milk runs, medan Ergobjörn Autotruck bland annat försörjer grupper som kräver en mer flexibel och effektiv lösning. Resultatet är ordning på lagret, ett minimum av lastpallar i produktionen och On-Time-Delivery på fabriksgolvet. Montörer kan koncentrera sig på montering medan lagerpersonal ansvarar för interna transporter.
    ”Att det inte tog mer än två timmar att installera Autotrucken imponerar. Idag har vi exporterat modellen till flera av koncernens andra fabriker i Tyskland, Österrike och England”, säger avslutningsvis Ola Johansson Supply Manager på Thorn.