Spela film

Emballator Ulricehamns Bleck AB - Underhåll & service avgörande

Det som idag betecknas som Emballator Ulricehamns Bleck AB, grundades redan 1875. Idag ingår företaget i Jönköpingsbaserade Herenco-koncernen, tillsammans med företag inom bland annat tidnings- och tryckeribranschen. I Ulricehamn är Emballator Ulricehamns Bleck AB en av de största arbetsplatserna med sina 149 anställda.
    Dygnet runt, i en modern produktionsmiljö sker tillverkning av plåtemballage i alla tänkbara storlekar. Sparkvagnarna från Helge Nyberg är oumbärliga verktyg för att serviceteknikerna ska kunna utföra sitt arbete och maskiner fungera.


 

Sparkvagnarna är oumbärliga verktyg för att serviceteknikerna ska kunna utföra sitt arbete och maskiner fungera.
Runtom på Emballator Ulricehamns Bleck AB rullar det 15 sparkvagnar. Längsta sträckan från ena till andra sidan är 300 meter, så de hjälper till att spara kraft och tid för personal.

Långa avstånd
Med sparkvagnarna från Helge Nyberg AB är det enkelt för serviceteknikerna att snabbt kunna vara på plats ute vid maskinerna. De rullar otroligt lätt och är enkla att hantera även med tunga verktyg på. Det är heller inga problem att ta sig fram i trånga passager.
     ‒ Eftersom cyklarna håller så hög kvalité, är det okej att lägga ner lite jobb med att skräddarsy dem för våra behov, säger Peter Hjalmarsson som
jobbar som servicetekniker på Emballator sedan 15 år tillbaka.

Alla servicetekniker gör iordning sin egen vagn och den är ett viktigt arbetsredskap.
    ‒ Ibland blir det lite sport att ha den bästa vagnen och ständigt får vi nya idéer till förbättringar. Man får märka upp sin cykel, annars är det någon annan som står på kö, fortsätter Peter. Sparkvagnarna är populära även bland övrig personal.

Långt mellan inköpen
Runt om på företaget rullar det 15 sparkvagnar av modell 86 och även enklare av modell 65 utan flak. De sparar mycket tid och kraft i jämförelse med att gå. Längsta sträckan från ena till andra sidan mäter 300 meter.
    ‒ Under mina 3 år på företaget har jag köpt in 2 sparkvagnar. De vi har bara rullar och rullar. Jag tror den äldsta har 24 år på nacken och med originalhjulen kvar på dessutom! säger Dan Svenningsson, produktionschef på Emballator.