Mont Blanc AB

Mont Blanc är en av de ledande leverantörerna av högklassiga kundanpassade lasthållarsystem till bland annat den globala bilindustrin. Det innebär stora krav på effektiv produktion och leveranssäkerhet. Ergobjörntrucken med automatiskt lyftbord spelar en betydande roll i de förbättringar som genomförts för en smartare materialhantering.

Lasthållare i världsklass

Ett automatiskt lyftbord på trucken underlättar arbetet med materialpåfyllnad.
Med ett automatiskt lyftbord är Ergobjörntrucken av modell 713 utvecklad för bästa ergonomi, effektiv förflyttning av material och optimalt utnyttjande av lagerutrymme.

Strävar efter effektivitet
    ‒ I Dalsjöfors, där huvudkontoret ligger, har vi försäljning, utveckling/konstruktion och tillverkning, berättar Jan Östensson, ansvarig för produktionssupport. Inom produktion arbetar vi efter Lean-modellen och kanban, som bygger på just in time. Det innebär en kontinuerlig påfyllnad av material. Vi har också fokuserat på ergonomin i processen. Våra komponenter är inte så tunga, lastbärare på max 12 kg. Men det handlar ändå om att få ett flöde som gynnar både personal och produktion.
   ‒ I dag ägnar vi alltför mycket tid åt att flytta material. Vår målsättning är att utan mellanlagring nå direkt ut till operatören. Det betyder att när materialet har tagit slut går ett kanban-kort ut till godsmottagningen för ny leverans.

____________________________

 

" – Ergobjörn med lyftbord och dragvagnar möjliggör en rationalisering.
Jan Östensson, ansvarig för produktionssupport Mont Blanc

__________________________________

Inga tunga lyft
Materialet fylls på från baksidan i kanbanhyllorna och det är här som Helge Nybergs koncept kommer in. Plocktrucken Ergobjörn med det speciella lyftbordet transporterar materialet direkt till monteringsstationen och som med hjälp av Ergobjörnens lyftbord matas direkt in i hyllan, vilket innebär att manuella lyft undviks.
   ‒Vi sökte något speciellt just för att underlätta för personalen samtidigt som det skulle vara effektivt ur materialförsörjningssynpunkt. På Helge Nybergs hemsida fick vi syn på trucken med lyftbordet som de hade levererat till Volvo och insåg att denna funktion skulle vara perfekt även för oss.
    ‒ Trucken har visat sig uppfylla alla de funktioner som vi behöver. Den är snabb, vilket är förutsättningen för att den också ska användas. Ergobjörn, med lyftbord och dragvagnar, möjliggör en rationalisering genom att montörerna blir servade direkt med de komponenter som de behöver.
    ‒ Vi har utvecklat trucken med tanke på ergonomi, snabbhet och effektiv förflyttning av varor, berättar Dan Karlsson, Helge Nyberg AB.
    Avsikten är att avlasta personalens lyft och att få varor ”just in time”. Samtidigt är vi medvetna om hur viktigt det är för våra kunder att frigöra lagerutrymme.

Fokus på lasthållare
Mont Blanc i Dalsjöfors utanför Borås har koncentrerat sig på lasthållarsystem med tillbehör dels som originalprodukter för bilindustrin där Toyota är den största kunden likväl som egna produkter för eftermarknaden. Från Sverige servas kunder i norra Europa och Norden.
    På motsvarande fabrik i Frankrike är man fokuserad på eftermarknaden i Frankrike och södra Europa, medan man i Storbritannien tillverkar för den inhemska marknaden och i Rumänien sker tillverkning som stöd för hela Europa.
    ‒ Utveckling och konstruktion är viktiga moment. Vi designar, tar fram prototyper samt testar system och produkter mot bilindustrins krav likväl som mot våra egna. Och i många fall tillverkar vi verktyg för plåtdetaljer själva, berättar Jan Östensson.