Spela film

Postnord Logistics TPL AB - Effektivt orderplock med manuella vagnar

Postnord Logistics TPL AB är störst i Sverige inom tredjepartslogistik och en betydande distributör på den omreglerade apoteksmarknaden i Sverige. Med manuella vagnar plockas cirka 100 000 orderrader per vecka. Den ständiga effektivitetshöjningen beror till stor del på att Postnord Logistics TPL AB ligger i framkant med logistiklösningar för sitt orderplock och lager.

 

Personalen tar hand om en vagn i taget. Fyller upp, plockar och tömmer sedan vagnen vid ett rullbord.
Vagnen som är fullplockad, töms smidigt och ergonomiskt vid ett rullband som har direkt anslutning till utlastningen.
För det mesta är det fullt av vagnar i gångarna. En väl genomtänkt lagerlösning är avgörande.

Förbättrad ergonomi
Idag är arbetet lätt för den som plockar order. Inga lyft över axelhöjd, möjlighet att fylla vagnen från två håll och att få med sig maximalt antal order på en smidig plockrunda.
    Det har också samtidigt blivit enklare att hålla rent och snyggt, eftersom tomem-ballage också får plats på vagnarna.

____________________________

 

" – Valet av Ergobjörnvagnar från Helge Nyberg AB gav den bästa lösningen för att möta våra kunders behov.
Bengt Ydebäck, logistikenhetschef Postnord

__________________________________

Helge Nyberg AB ser helheten
”Helge Nyberg säljer inte bara produkter, utan jobbar aktivt med att utveckla helhetslösningar som passar vår verksamhet. Vi gjorde en noggrann utvärdering av flera leverantörer, där valet av Ergobjörnvagnar från Helge Nyberg gav den bästa lösningen för att möta våra kunders behov”, säger Bengt Ydebäck, Logistikenhetschef.
”Vår personal uppskattar de nya vagnarna som är smala, smidiga och lätthanterliga.
Framförallt så är det väldigt lätt att vända med dem även på små ytor”, fortsätter han.

Effektivt flöde
Produktionsplanerarna säkerställer att systemet skapar så optimala plockorder som möjligt. En plockare hämtar ett antal  orderlistor, staplar backar på vagnen och påbörjar orderplocket.
    De olika produktkategorierna är förlagda i olika zoner. Vagnen töms sedan vid ett rullband med direkt anslutning till utlastningen, där backarna konsolideras till hela sändningar ut till respektive butik. Genom användning av streckkodsläsare och interna kontroller säkerställs kvaliteten i plocket och hela flödet är kvalitetssäkrat.

Kraftigt ökad produktivitet
Produktiviteten har ökat märkbart sedan man började använda Ergobjörnvagnarna. ”Det finns kontinuerligt behov av ökad kapacitet och det är viktigt att hela tiden upprätthålla en hög produktivitet”, säger Bengt Ydebäck, Logistikenhetschef. Sortimentet ökar idag med cirka 100 artiklar i veckan. Nu väntar nya logistikprojekt där smart påfyllning av varor är nästa fokus.