Spela film

Oriola AB - Stora vinster med ergonomiska plockvagnar

Oriola AB är en av de ledande läkemedelsdistributörerna i Norden och östra Europa. I mer än hundra år har Oriola funnits på marknaden inom välbefinnande och sjukvård.

 

Målsättningen var att införa mängdplock och kunna hantera flera order samtidigt från att bara ha kunnat hantera två i genomsnitt.
”Att ha en frisk personal är grunden i alla verksamheter. Varje person har ett eget ansvar, men vi anser att vi från företaget måste ge de rätta grundförutsättningarna för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Här är en ergonomiskt utformad vagn en viktig del” - Jonas Helfridsson, logistikchef på Oriola AB
Tre olika vagnar har designats med tre olika plockalternativ, sex, nio eller tolv lådor/backar. Varje vagn har en stege/pall integrerad i vagnen. Sophållarna hänger utanför vagnen och töms efter varje plockrunda. De lättrullande vagnarna är också försedda med en fotbroms.

Från att ha plockat varor efter plocklistor till små vagnar har man nu gått över till att scanna varorna och till vagnar anpassade efter verksamheten och personalens välbefinnande.
    – Vi insåg att vi måste göra något nytt, berättar Jonas Helfridsson, logistikchef på Oriola AB. Vi har under de senaste åren plockat efter plocklistor i  pappersform till mindre vagnar. Det har tagit tid och innebär en kvalitetsbrist som är oacceptabel inom läkemedelsbranschen.

____________________________

 

" – Vi har vunnit extremt mycket tid. En person plockar idag nära dubbelt så mycket.
Jonas Helfridsson, logistikchef Oriola AB

__________________________________

Designade funktionell vagn
Helge Nyberg i Ulricehamn kontaktades och fick en kravspecifikation. De kom direkt och blev på plats förevisade problemen med de gamla vagnarna samt de prototyper som Oriola hade sett nere i Europa, men som visade sig vara för breda och klumpiga. 
Helge Nyberg designade en vagn som fungerar som en byrå med utdragbara plocklådor, vilket resulterat i tre olika typer av vagnar, med tre olika plockalternativ, sex, nio eller tolv lådor. Vagnen är även designad så att den möjliggör en lätt styrning även om lasten är tung.

    I projektgruppen för framtagning av vagnarna har en ergonom, sjukgymnast och skyddsombud ingått. Det har resulterat i vagnar i anpassad höjd, försedda med lådstopp. En stabil fotpall och en stege är integrerade med vagnarna för att medarbetarna lätt ska kunna nå de högsta hyllorna. En bromsfunktion fyller en funktion då vagnarna är mycket lättrullade.

Plockare slipper att köa
    – Från att ha haft personliga vagnar har vi gått över till allmänna vagnar, där det bara är ipaden som är personlig. Det krävs en viss anpassning och förändring tar tid. Men nu vill ingen i personalen gå tillbaka till det gamla systemet, säger Jonas Helfridsson.   

Konceptet bygger på Lean-programmet. En person förbereder vagnarna och en person lastar av vagnarna. Det innebär att inga köer uppstår. Plockaren kan efter att ha lämnat av sin vagn, ta sin ipad och sin scanner och går vidare till en nyladdad vagn.

    – Vi har vunnit extremt mycket tid. En person plockar i dag med de nya vagnarna nära dubbelt så mycket och felplocken har i princip eliminerats, säger Jonas Helfridsson.