Spela film

Swegon AB - ergonomiska Kit-vagnar löste platsbrist

Hos Swegon AB i Kvänum tillverkas luftbehandlingsaggregat i världsklass. Kvänumfabriken är den största av Swegon ABs åtta fabriker och har en personalstyrka på ca 350 personer. Swegon AB har material och verktyg i en mängd olika utföranden eftersom kundbehoven avgör vad som ska tillverkas och när. Produktmodellen som tillverkas i produktionsflödet där Ergobjörn vagnar används förekommer enbart i ett fåtal fysiska produkter, men dessa resulterar i ett omfattande antal varianter. Detta ställer stora krav på materialhanteringen och utnyttjandet av produktionsyta.

”Ur en ergonomisk synpunkt är kit-vagnarna synnerligen bättre än föregående pallhantering. Dessutom presenteras materialet på ett bättre och tydligare sätt för montören.  Möjligheten att ställa material vertikalt gav oss ett effektivare utnyttjande av produktionsytan”, berättar Magnus Jonsson, Produktionstekniker på Swegon AB"
Hos Swegon AB använder man inte bara ergonomiska kit-lösningar, man använder även påfyllnadsvagnar som i ett så kallat slingtåg försörjer monteringslinjerna med material som alltid skall finnas tillgängligt. Truckarna till Swegon AB är sålda via Helge Nyberg ABs globala samarbetspartner Toyota Material Handling, under varumärket BT-Movit.

I produktionen hos Swegon AB skrivs plocklistor ut och i en viss ordning plockas material manuellt till vagnar för att sedan ställas på en uppställningsplats. Därefter  transporteras de fyllda vagnarna med truck till monteringslinjen. Tidigare plockade personalen direkt på pall, vilket tog upp onödigt mycket plats och inte var någon bra lösning ur en ergonomisk synvinkel.

____________________________

 

" – Att Helge Nyberg AB utvecklade kundanpassade kit-vagnar efter våra behov var ett stort steg för oss.
Magnus Jonsson, produktionstekniker Swegon AB

__________________________________

Små utrymmen skapade stora behov
”Ständig produktutveckling med tillkommande varianter och löpande processförbättringar, kräver effektivare och mer flexibel materialhantering. Lösningen blev kit-vagnar där materialet kan placeras vertikalt eller horisontellt, vilket resulterade i en bättre arbetsmiljö”, säger Magnus Jonsson, Produktionstekniker på Swegon AB. 

Helge Nyberg AB upptäcktes av Swegon AB efter ett av deras besök hos Volvo, och kontaktades därefter för att hitta en lösning som på ett ergonomiskt sätt kunde omfatta en mängd olika material i varierande utföranden. En process som krävde ett intensivt samarbete mellan de båda företagen. För att hitta den bästa lösningen fick Swegon AB ta fram två av deras mest avancerade plockförslag med svårhanterliga produkter och fysiskt skicka över det till Helge Nyberg AB som fick pussla med materialet för att hitta en lösning som tillgodosåg Swegon ABs behov. 

”Vi visste att om Helge Nyberg kunde utveckla en lösning som klarade av våra två svåraste plock, skulle vi inte ha något problem med det resterande plocket”, poängterar Magnus Jonsson.

Kit-vagnar blev lösningen
Arbetet resulterade i en lösning med kit-vagnar som utrustades med både mindre vertikala fack och större horisontella fack för diverse plock. Kit-vagnen är en uppskattad vagnlösning hos personalen. 

”Kit-lösningen är väldigt smidig och den underlättar vårt arbete mycket eftersom vi får access till alla fyra sidor när vi plockar”, berättar Armanesa Redzovic, lagerarbetare. 

”Idag går utvecklingen mer och mer emot att plocka och kitta, vilket är en utveckling vi ständigt jobbar med att förbättra. Att Helge Nyberg AB utvecklade kundanpassade kit-vagnar efter våra behov var ett stort steg för oss”, avslutar Magnus Jonsson.