Spela film

Justerbara vagnar för bästa ergonomi

På Mekonomen Grossist AB tar man personalens hälsa på stort allvar. Vid inköpet av nya vagnar prioriterade man ergonomin och effektiviteten högt, när man valde stegvagnar som individuellt anpassas efter plockarens behov.

 
Tommy Snell uppskattar att allt på vagnen sitter i rätt höjd. Trots att han kör tyngre, så känns det lättare. 
Therese Nilsson, produktionsledare Mekonomen
Att den stora vagnen är lättkörd i kurvorna, är av stor betydelse för att inte slita så på kroppen.

På Mekonomen Grossist AB i Strängnäs, är lagret uppdelat i zoner. Här plockas varor ihop till landets alla Mekonomen-butiker i stora backar och en back innehåller en order till en butik.
I zonen för mindre artiklar är Therese Nilsson produktionsledare. Hon berättar att för ett tag sedan plockades en back till en butik, på en runda. 
– Vi behövde effekivisera plocket och börja med batchplock, som innebär att man plockar flera kundorder samtidigt, säger Therese Nilsson.

____________________________

 

" – Företagets stora vinst är ergonomiskt. Men det spelar också stor roll att vi plockar till sex butiker nu, istället för en."
Therese Nilsson, produktionsledare

__________________________________

Planering och samarbete
Ett gediget arbete påbörjades, då man tog hjälp av Helge Nyberg AB för att titta på hur man kunde effektivisera plocket. 
– Vi hade Ergobjörnvagnar tidigare, så att vi skulle fortsätta det samarbetet vid valet av nya vagnar tvekade vi aldrig på, säger Therese.
En ergonom från Avonova var också med under resans gång. Hon tittade på lyfthöjden från vagnen, hur handtagen var placerade och framförallt hur man ska ta kurvorna i gångarna på det mest skonsamma sättet för kroppen.

Företagets stora vinst
Efter analysen med Helge Nyberg AB, togs vagnar fram som testades och provkördes och efter noga övervägande kom man fram till en stegvagn med plats för sex stycken backar, istället för en som de hade tidigare.
Detta innebär att man kan plocka till sex butiker samtidigt och det är en enorm vinst i både effektivitet och ergonomi.
– Personalen behöver inte gå lika många steg per dag längre och de är inte lika trötta i benen när de kommer hem, berättar Therese.

Individuella vagnar
Alla vagnarna är individuellt anpassade till var och en i personalen, som har sin egen vagn. Men ändå är vagnarna precis likadana.
– Att vagnarna är så justerbara är guld värt, säger Therese. Handtagen monteras så som plockaren vill ha dem för bästa komfort.
Tillbehör som exempelvis dokumenthållare och pennfack placeras i en bekväm höjd för föraren. Ramen har man valt att ha lite högre än vanligt, för att man ska kunna hålla sig i när man klättrar upp på stegen.
Tommy Snell har jobbat på Mekonomens lager sedan 2005 och han är extra glad i stegen.
– Jag är ganska kort så jag använder stegen mycket. Det är skönt att den är så stabil, så att man kan vända sig när man står på den översta plattan, säger han.

Tungt blir lätt
Trots att lasten som körs på vagnen nu är tyngre på grund av fler backar, så upplever Tommy det som att vagnen är lättare.
– Hjulen gör att vagnen rullar extremt lätt, säger Tommy som hade problem med ryggen tidigare och därför uppskattar företagets tänk på ergonomin ännu mer.
– Vagnen är det redskap som personalen använder och vi ser att vi kan tillgodose de flesta önskemål genom att fokusera på ergonomin, säger Therese Nilsson.

Effektivare plock
Resultatet utöver frisk och glad personal, är att Mekonomen vinner tid på varje plock. Eftersom de har så många olika zoner som skiljer sig åt i plocket, så är effektiviteten svår att beräkna, men uppskattningsvis så har de ökat effektiviteten med 30%.