"Vi var alla oerhört imponerade"

En fungerande logistik är grunden för att ett större sjukhus ska fungera optimalt. Det är många transporter som sker i långa kulvertar under mark, korridorer och gångar. Det vet man på Stavanger Universitetssjukehus i Norge.

Stavanger Universitetsjukehus