Från 50-tal till högsta standard

Det finns nog många som har det som Blåkläder hade det för ett par år sedan. 
Ett företag som går bra med en försäljning som ökar, men med ett lager man vuxit ur. 
Helge Nyberg blev en del av lösningen.

Blåkläder AB