Online shopping ingen nyhet för oss

Hemkommen från en av världens ledande mässor för materialhantering – CeMAT i Hannover – kan jag konstatera att Helge Nyberg är väl rustade för framtiden. Får man tro expertisen och de signaler vi själva får, kommer nämligen online shopping fortsätta att växa. Och därmed behovet av effektiv och ergonomisk orderplock. Det är något vi har mycket kunskap och stor erfarenhet av. Skälet är enkelt: Helge Nyberg ligger i Sveriges postordertätaste bygd. I en radie på ett par mil omkring oss ligger såväl den svenska postorderns pionjärer som dagens innovatörer.

Vi har arbetat med postorderkunder under flera decennier. 
Tillsammans med dem har vi utvecklat lösningar för alla typer av orderplock. I vissa fall har vi tagit fram speciallösningar som sedan blivit standard i vårt sortiment. I andra fall har det handlat om att vi genom vår kunskap om lagrets logistik löst behovet genom kombinationer av våra befintliga unika vagn- och trucklösningar. Så människors behov av att kunna handla hemifrån i lugn och ro är inget nytt för oss. Det är frågor vi arbetat med långt innan IT-åldern. 


Truck med gripdon förenklar lagerlogistiken.

Men vi slår oss inte till ro med vår kunskap. På nästa sida kan du läsa om ännu en ny unik lösning från Helge Nyberg; en ny truck som genom att greppa med ett gripdon kan användas till många typer av vagnar. Flexibelt och effektivt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


CEO Peter Sprigg

Vi växer med våra kunder

De har kläderna som klarar allt. Men de var i ett trängande behov av en lagerlogistik som klarade allt. Helge Nyberg var en stor del av lösningen. Nu växer Blåkläder igen.

Kundcase Blåkläder AB

Passar många typer av vagnar

Ofta är den enklaste lösningen den bästa. Så är fallet med vår nya Ergobjörntruck, som ingår i vårt Lift & Go-koncept. Med gripdonskonstruktion kan den dra olika typer av vagnar.


    – Ibland har kunder befintliga vagnar som de tycker fungerar hyggligt. Men istället för att behöva dra dem manuellt eller väldigt långsamt med autotruckar, vill de kunna använda en snabb och effektiv truck. Då väljer de en Lift & Go-lösning, säger Helge Nybergs exportsäljare Anders Toftmark.

Gripdonet bak på trucken lyfter upp främre delen av vagnen i dess ram någon decimeter över marken. Sedan dras vagnen på det bakre hjulparet. 

    – En annan viktig funktion är truckens stege. För att slippa tidsödande byten av stege mellan vagnar är den monterad på trucken. Det möjliggör effektivt och snabbt plock ända upp till 3,5 meter.

Succé på CeMAT

Det var inte bara vårt gäng på plats i Hannover på CeMAT-mässan som visade stort intresse för vår taxilösning. Besökarnas intresse var mycket stort för denna och andra innovationer. Även vår segmentering på olika branscher uppskattades. Många menade att det är framtidens sätt att utveckla Lean management på ett optimalt vis. Från vänster till höger: Richard Schmitt, Peter Sprigg, Anders Toftmark,Dan Karlsson och Jürgen Bergmann.