En djävulskt viktig detalj för flexibel logistik

Det finns ett uttryck som säger att djävulen bor i detaljerna. Inget kunde vara mer rätt när det kommer till en effektiv och flexibel logistik. Vår innovation klamman från 1958 är idag den detalj som gör att vi kan erbjuda våra kunder flexibiliteten att snabbt anpassa sina vagnar utifrån nya transport- eller produktionsförhållanden.

Låt oss ta det från början. Klamman är det lilla grepp som håller våra vagnars hyllplan på plats. Klamman innebär att hyllplanen med ett enkelt handgrepp kan flyttas eller tas bort – allt utifrån behov. Helge Nybergs revolutionerade sätt att bygga vagnar ger därför stora fördelar mot marknadens övriga vagnar där de flesta helsvetsas med fasta hyllor. De kan inte kittas om, varför man blir låst vid en statisk lösning.

När vi lanserade klamman 1958 var inte marknaden i lika stort  behov av den som idag. Då var lean production ännu inte vardag för industrin. Men allt efter som åren gått har vi märkt att klamman är en avgörande detalj. Marknaden har hunnit ikapp vårt sätt att tänka i modulsystem. Idag vill man snabbt kunna ställa om transporter och produktion oavsett om det handlar om bilindustri, postorder eller sjukhus. Moderna företag skapar produktionsmiljöer utifrån ett leanföde som kräver ”kittade vagnar”. En vagn ska kunna byggas upp efter utseende och storlek på de olika artiklarna till monteringen.

En annan detalj som kostar pengar och muskelkraft att underskatta betydelsen av, är vagnars vikt och lätthet att manövrera i förhållande till hur mycket last de bär. Med allt fler kvinnor i industrin har vi märkt hur behovet av lätta vagnar med stor kapacitet ökat. Underligt kan tyckas, med tanke på att även männen drar nytta av lättare vagnar.

Ett bra exempel på hur vi kombinerar genomtänkta detaljer med helheten för att skapa  en så effektiv lösning som möjligt, är vårt nyligen genomförda samarbete med Electrolux Laundry Systems. Dem hjälpte vi med att korta genomloppstiderna genom flexibla, kittade vagnar där materialet plockas i sekvenser.