Succé i Stuttgart

Den 13 - 15 mars hölls den årliga LogiMAT-mässan med inriktning på logistik och material-hantering. Vi satsade med vår största monter hittills och intresset för våra produkter överträffade våra förväntningar. Vi ser många spännande projekt framöver som följd av det. En del av de lösningar vi visade upp presenteras nedan.

Truck och vagn

Vårt koncept är unikt på marknaden. Vi kan vägleda dig till en mer flexibel, ergonomisk och kostnadseffektiv intern material-hantering.

Mer om truck och vagn

Taxilösning

Vi lanserade denna lösning på förra årets LogiMAT- mässa och i år var intresset ännu större.

Mer om Taxi

Taxi Flex

Lösningen har utvecklats utifrån behov i en lean- anpassad verksamhet och har även visat sig framgångsrik för hantering av tvätt inom sjukvården.

Mer om Taxi Flex

Marknadsområden i fokus

Som specialister på intern materialhantering fokuserar vi på våra kunders verksamhet.
Vi har skapat konceptbroschyrer som illustrerar olika marknadsområden och förklarar hur våra lösningar kan leda till ökad effektivitet.
  
Våra koncept beskriver Industry & Manufacturing, eCommerce & Order Picking, Health Care & Hospital, Automotive & Vehicle samt Service & Support.