Så enkelt och så smart

Mont Blanc AB i Dalsjöfors är tillverkare av lasthållare för bilindustrin. De har löst sitt behov av smidig materialhantering med en Ergobjörntruck och vagn utrustad med lyftbord.

Under en tid har de jobbat med att förbättra sin interna materialhantering och lyckats skapa ett arbetssätt som innebär bästa ergonomi för personal, effektiv förflyttning av material och optimalt utnyttjande av lagerutrymme.

Mont Blanc AB

Så enkelt och så smart

När vi får frågan om en speciellt anpassad lösning, öppnar vi ibland vårt arkiv. Många gånger blir vi själva överraskade över hur många smarta lösningar vi utvecklat tillsammans med våra samarbetspartners och kunder. Nedan har vi samlat ett axplock av dessa.

Lifting Table

En integrerad truck- och vagnslösning med ett snabblyftande bord bidrar till att eliminera tunga lyft och medför förbättrad ergonomi för operatörer.

Film - Lifting Table

Lift & Go

Vårt Lift & Go koncept är avsett för transport med befintlig vagnpark och kan enkelt anpassas för olika typer av vagnar.

Film - Lift & Go

Waste Handling

Hantering av wellkartonger och övrigt återvinningsmaterial är ett omfattande arbetsområde. Vi har lösningar som enkelt hanterar det, samt sparar tid och personal.

Service

Verktyg är tunga och servicetekniker har ofta stora avstånd att täcka. Med truck och ett integrerat serviceskåp blir det en enkel match.

Dolly Picker

Smågods hanteras ofta i backar eller lådor och transporteras med hjälp av olika modeller av trallor. Vår unika dolly picker innebär att trallor kan dockas av och på från båda håll, vilket ger en smidig och flexibel hantering.

Film - Dolly Picker

Box Handling

Vi brukar kalla denna lösning för en rullande arbetsplats. Ofta har kunden integrerat lösningen med truckdatorer, handscanners och affärssystem. Operatören behöver inte kliva av och på i onödan. Det är ergonomi i världsklass.

Film - Box Handling