LogiMAT 2012

På mässan i Stuttgart råder det högkonjunktur i montern.

LogiMAT är den största årliga internationella logistikmässan i Europa med fokus på materialhantering, distribution och informationsflöde.

I år medverkar vi med vår största monter hittills och vi märker ett omfattandeintresse för våra lösningar. Vi har haft många besökare och vi bedömer årets mässa som en stor succé.