Ny specialistlösning med truck och vagn

Vi möter marknadens behov med en smart och flexibel lösning för plock och distribution!

Denna unika truck möjliggör plock med indockad rullcontainer i mycket smala gångar. Trucken kan utan bekymmer köras på entresol och i hissar. Det går även att koppla till Taxi Flex vagnar för att skapa ett längre tåg med upp till 7 rullcontainers.

Ledade kopplingar medför att  även långa tåg fortfarande har god följsamhet i trånga utrymmen.

Plocktruck modell 614

Bilden till höger visar lösningen med indockad rullcontainer.
Dörrarna hålls på plats under färd och det går bra att plocka direkt i vagnen från truck utan att stiga av.

Lösningen kan hantera upp till 7 rullcontainers i vagntåg i kombination med Taxi Flex lösning.

Picktrain-koppling

Största fördelen med att välja en lösning med truck och vagnar försedda med picktrain, är att tåget förkortas och gångavståndet för operatör minskar. 

Det innebär förbättrad ergonomi och högre kostnadseffektivitet över tid.

Picktrain - film

Dockningssystem

Att enkelt ha möjlighet att utföra vagnsbyte, utan att ens kliva av trucken, skapar stor flexibilitet och är något vi är helt unika med.

Vi har även smarta lösningar för att koppla samman flera vagnar i ett tåg.

Dockningssystem - film