Effektivt orderplock med manuella Ergobjörnvagnar

Sedan 1970-talet och fram till 2009 hade Apoteket AB ensamrätten att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel. Idag kan den som uppfyller ett antal lagligt styrda krav, få tillstånd av Läkemedelsverket att driva detaljhandel via öppenvårdsapotek. De förväntade förbättringarna var ökat företagande och ökad tillgänglighet av läkemedel för konsumenter. Sedan omregleringen och fram till maj 2013 har antalet apotek i Sverige ökat med 356 stycken.

Förutom det ökade antalet apotek i landet, ökar också andra företags erbjudande av tjänster kring logistik och distribution. Pharmaceutical order picking är en växande marknad och på Helge Nyberg AB är vi glada över att stora aktörer på marknaden vänt sig till oss. I omfattande gemensamma projekt har vi varit en stark support och utvecklat lösningar som väl mött de krav som ställts på anpassning och ergonomi inom orderplocksflödet.  

Ta gärna del av vårt kundcase från Postnord Logistics TPL AB nedan.

Peter Sprigg, VD Helge Nyberg AB

Postnord Logistics TPL AB