Stora vinster med ergonomiska plockvagnar 

Apoteket AB hade sedan 1970-talet ensamrätten att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel, men i juli 2009 upphävdes apoteksmonopolet i Sverige. Resultatet av detta blev ökad företagsamhet, samt ökad tillgång av läkemedel för konsumenter. Efter omregleringen på den svenska marknaden har en mängd nya leverantörer tillkommit. Omregleringen på marknaden ledde även till en ökning av tjänster kring logistik och distribution och på Helge Nyberg AB är vi glada över att stora aktörer på marknaden har valt att vända sig till oss. I omfattande projekt har vi gemensamt varit en stark support och utvecklat lösningar som tillgodosett de krav som ställts på effektivitet och ergonomi for orderplocksflöden.

Samma år som apoteksmonopolet avvecklades delades den dåvarande Kronans droghandel i två bolag, varav ett av dem var KD Pharma. Två år senare slog Oriola-KD Corporation samman all partihandelsverksamhet under ett gemensamt varumärke – Oriola. Oriola AB är idag en av Sveriges ledande läkemedelsdistributörer och har en marknadsandel på ca 40 procent. I vårt Kundcase om Oriola AB kan du läsa om hur Helge Nybergs ergonomiska och effektiva plockvagnar var en starkt bidragande orsak till deras stora vinster.

Oriola AB