Spela film

Mekonomen satsar på justerbart

Vid inköpet av nya vagnar prioriterade Mekonomen ergonomin och effektiviteten högt. Ergobjörnvagnarna är individuellt justerbara som standard, vilket var en avgörande faktor. Alla vagnarna är individuellt anpassade till var och en i personalen.
De valde också balansmontage, vilket medför att även om personalen kör tyngre vagnar nu, så känns de lättare.

Kundcase Mekonomen