Portaltaxin gör vagntågen komplett

Vi är glada och stolta över att lansera det senaste tillskottet i vår familj av taxilösningar. Taxi Portal är en efterlängtad lösning på den intralogistiska marknaden. En gaffeltruckfri produktion har tillsammans med LEAN filosofin blivit ett begrepp som innebär att gaffeltrucken ersätts med en vagnlösning.

Helge Nyberg AB har ett koncept av taxivagnar som underlättar för industrin att förse produktionen med material och möjliggöra en gaffel-truckfri produktion. Ytterligare en produkt - Taxi Portal - lanseras nu mot marknaden som tillhör taxikoncept-familjen.

Vi har identifierat ett behov hos våra kunder att kunna flytta av och på materialet från två håll i produktionen. Vi har även fått önskemål om att klara vikter upp till 1200 kg och att vår taxilösning ska klara höga renlighetskrav. Utöver detta önskar även våra kunder att vi ska klara av befintliga vagnar och trallor i transporten utöver våra egentillverkade.  Resultatet har blivit – Taxi Portal – som klarar alla våra kunders önskemål för en smart försörjning av material mot produktionen. Vår nya Taxi Portal kan även fungera i samma tåg som våra övriga produkter i vår taxifamilj. Det medför en stor flexibilitetsmöjlighet för våra kunder, som kan köra olika typer av material i samma tåg. Med en följsamhet i vagntåget som följer dragtrucken till 100% i kurvorna, så skapas en optimalt körsäkerhet om man har trånga utrymmen och smalt mellan hyllorna. Den stabila transporten i vagntåget skapar förutsättningar för en hög transportsäkerhet vilket är ett prioriterat område.

– Helge Nyberg AB har idag ett av den internationella marknadens bredaste sortiment av taxilösningar. Med vårt taxikoncept gör vi det möjligt för våra kunder att tillsammans med oss skapa önskade vagntåg som försörjer produktionen med material, säger VD Peter Sprigg.  Det innebär en enorm flexibilitet för alla som har behov av olika variabler i transportrundan. Det kan röra sig om exempelvis träpall, burar eller sopkärl. Med en taxilösning får man med sig alla varianter och detta är något som efterfrågas stort på marknaden.

Det smakfulla formspråket på Taxi Portal känns igen från vårt övriga Ergobjörnsortiment och får Helge Nybergs taxikoncept att kännas komplett.