I den digitala utvecklingens framkant

I ett reportage i det senaste numret av Sjuhärads Affärer, berättar Peter Sprigg, vd på Helge Nyberg AB, om företagets arbete med att förbereda sig för nya tidens sätt att göra affärer. 

Helge Nyberg har ett modernt tänk där man lagt mycket arbete på att ha närvaro i alla kanaler. Att utgå från kundens behov och finnas där kunden finns.

Läs hela artikeln här.