Dagens Industri skriver om logistik och transport

I Dagens Industris bilaga om logistik och transport, kan man läsa om den ökande e-handelns betydelse för Helge Nyberg AB.

Peter Sprigg, vd, berättar om trenden där e-handeln ökar mycket starkt och hur Helge Nyberg AB växer med den. En annan trend som belyses är hur tillverkande förtag tenderar att överge gaffeltruckar och pallar i sin tillverkning och ersätter dessa med dragtruckar och smarta vagnar.

Läs hela artikeln här.