Ergonomi

Ur såväl ett mänskligt som ur ett ekonomiskt perspektiv är ett ergonomiskt förhållningssätt det enda tänkbara.

Vi vill att dina medarbetare mår bra

Att inte sätta medarbetarna i fokus vid effektiviseringsarbete är att skapa sig kostnader på både kort och lång sikt.

    Ur såväl ett mänskligt som ur ett ekonomiskt perspektiv är ett ergonomiskt förhållningssätt det enda tänkbara. Det sänker kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering och gör det enklare att rekrytera kompetenta medarbetare.

Därför är ergonomi en ledstjärna i allt utvecklingsarbete hos Helge Nyberg AB. Det kan handla om allt från justerbara handtag, hyllplan eller användarvänliga truckreglage till rätt mått och höjder på truckar och stegar.
    Allt utifrån kunskap och forskning om människans fysiska och psykiska förutsättningar. Allt för en så enkel och kostnadseffektiv användning som möjligt.