Taxi Flex Platform

Lösningen möjliggör flexibel transport av olika typer av vagnar med lättare material i ett tåg. Vår Taxi Flex är resultatet av våra kunders önskemål kring olika typer av flexibla transportlösningar. På den öppna plattformen hos Taxi Flex går det utmärkt att transportera rullburar, avfallskärl och andra typer av hjulförsedda produkter. Varje Taxi kan hantera laster upp till 300 kg.