Taxi Industrial

Genom smarta lösningar kan flera olika typer av vagnar transporteras i tåg samtidigt, vilket minimerar antalet transporter, men också ökar flexibiliteten och frekvensen av godsleveranser till produktion. Med färre antal interntransporter (oftast enkelriktade) minskar olycksrisken i produktionslokaler, då tunga gaffeltruckar ersätts av mindre och smidigare dragtruckar. Taxitåget kan även kombineras med andra vagnar ur vårt breda sortiment. Taxi Industrial finns i 3 storlekar; 800x1200, 1000x1200 och 1200x1200 mm.