Taxi Industrial Platform

Lösningen möjliggör transport av 4 taxivagnar i samma tåg. Fyrhjulsstyrningen innebär 100% följsamhet i kurvor, vilket är bra i trånga utrymmen. Behovet av smarta transportlösningar för material kommer från industrins önskan om gaffelfri produktion och fokus på reducering av olycksrisker. Plattformstaxin hjälper industrin att lösa många dagliga transporter av olika slag. Den kan också kombineras med olika vagnar från vårt breda sortiment.