Automatisk dragtruck

Autotrucken är avsedd för intern materialhantering av lättare gods och är ett alternativ till vagnar och bogsertruckar. 

Trucken startas manuellt efter av- och pålastning av gods och följer automatiskt en slinga av reflextejp på golvet. Autotrucken stannar sedan själv vid bestämda stoppmarkeringar utmed slingan. Tejpslinga och stopp kan enkelt justeras efter skiftande behov.