Pick-train koppling

Kort lösning som vinner i längden.
Korta avstånd sparar tid på plocklagret. Avståndet mellan två vagnar minskas med den unika och patenterade pick-train kopplingen. Den ger ökad ergonomi och kortare plocktid då plockarens gångsträcka reduceras. Max två vagnar kan användas i tåget.