Materialförsörjning

Med olika vagnslösningar kan laster av skiftande format transporteras. Våra lösningar möjliggör exempelvis effektiva milkruns genom användning av kitvagnar eller taxilösningar.

Vårt sortiment innehåller många olika typer av truck- och vagnlösningar samt manuella vagnar för olika materialförsörjningsbehov. Till våra bogsertruckar kan tåg med taxivagnar eller hyllvagnar samt specialanpassade så kallade kit-vagnar bogseras för en lean-anpassad hantering av material ute i produktionslokaler.