Trall- och backhantering

Användningen av trallor och backar är omfattande och viktiga delar för en väl fungerande materialhantering. Därför är våra produkter anpassade efter bilindustrins backstorlekar. I vårt sortiment finns många varianter av trallor - stora som små, med eller utan handtag, staplingsbara eller förhöjda. Dessa kan transporteras manuellt, i tåg och i olika typer av taxilösningar. Vi har även olika typer av transportburar för hantering av backar och löst material.

För transporter och hantering av backar vid montering har vi ett stort utbud av olika trallor, backvagnar och transportvagnar. Trall- och backvagnar finns i olika storlekar. De finns med olika hjulutrustningar och vissa även med handtag.

En del är staplingsbara vilket sparar utrymme när de inte används. Vi har också trall- och backvagnar i ESD-utförande, testade och godkända hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SP-metod 2472.