Materialförsörjning

Våra lösningar möjliggör effektiva milkruns. Oavsett om det är satsvagnar (material plockas på vagn till produktionen) eller taxilösningar för en lean-anpassad hantering av material. Vi har lösningarna.

Vårt sortiment innehåller många olika typer av truck- och vagnlösningar, samt manuella vagnar för olika materialförsörjningsbehov. Till våra bogsertruckar kan tåg med taxivagnar eller hyllvagnar, specialanpassade så kallade kit-vagnar bogseras för en lean-anpassad hantering av material ute i produktionslokaler. Till våra dragtruckar kan t ex stegvagnar dockas in för att underlätta vid plockning på upp till tre meters höjd.