Persontransport

När t ex serviceteknikern behöver färdas längre sträckor i produktionen finns många bekväma lösningar: servicetruckar med plats för verktyg och reservdelar, sparkvagn eller trampcykel beroende på hur mycket som ska transporteras.

För t ex servicetekniker och annan personal som ska ta sig längre sträckor, finns snabba och bekväma lösningar. Servicetruckar med plats för verktyg och reservdelar, men också robusta och lättkörda sparkcyklar eller sparkvagnar försedda med korg eller flak för transport av olika typer av gods.